Jak poprawić jakość życia pacjentów po radioterapii? Zastosowanie leków antycholinergicznych w leczeniu powikłań ze strony dolnych dróg moczowych

grafika_16x9_2022_04_01_PG_1728x972.png

Objawy z dolnych dróg moczowych (ang. lower urinary tract symptoms – LUTS) w fazie napełniania stanowią najczęstsze powikłanie urologiczne radioterapii nakierowanej na obszar miednicy.

Szacuje się, że częstomocz, parcia naglące, nokturia oraz nietrzymanie moczu z parć mogą wystąpić nawet u 50% pacjentów poddanych radioterapii radykalnej z powodu raka stercza, przy czym objawy te mogą wystąpić po leczeniu zarówno w fazie wczesnej, jak i późnej [1]. 

Popromienne zapalenie pęcherza nieodłącznie wiąże się ze spadkiem jakości życia, który w wieloośrodkowych badaniach obserwacyjnych oceniono jako istotnie większy niż ten obserwowany w ogólnej populacji chorych z nietrzymaniem moczu [2]. Odzwierciedleniem nasilenia LUTS w przebiegu zespołu pęcherza popromiennego może być fakt, że spadek samooceny pacjentów ich doświadczających jest porównywalny ze spadkiem samooceny obserwowanym w grupie pacjentów z zaburzeniami erekcji [2]. Wydaje się również, że nasilenie obiektywnych, potwierdzonych urodynamicznie zaburzeń czynności dolnych dróg moczowych u pacjentów poddanych radio- lub brachyterapii jest wyższe niż w populacji pacjentów raportujących LUTS w populacji ogólnej [3]. Należy zatem zakładać, że pacjent doświadczający powikłań radioterapii ze strony dolnych dróg moczowych jest chorym, którego leczenie jest częściej narażone na niepowodzenie. 

Chociaż wytyczne Europejskiego Towarzystwa Urologicznego szeroko omawiają problematykę leczenia neurologicznych i nieneurologicznych objawów ze stronnych dolnych dróg moczowych, brakuje jednoznacznych zaleceń co do leczenia chorych, u których objawy te są konsekwencją zespołu pęcherza popromiennego. Przyczyny takiego stanu rzeczy należy doszukiwać się w deficycie literatury w przedmiotowym zakresie. Zastosowanie solifenacyny w zespole pęcherza nadreaktywnego jest na obecnym etapie udokumentowane wysokiej jakości danymi ujętymi w metaanalizy, podczas gdy leczenie popromiennych LUTS w fazie napełniania poddano dotychczas analizie w pojedynczych badaniach obserwacyjnych.

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, tj. niewielkie informacje tekstowe wysyłane przez serwer i zapisywane na Państwa twardym dysku, lub innym nośniku danych w celu: prawidłowego funkcjonowania wyświetlanej przez Państwa strony, jej konfiguracji, bezpieczeństwa, monitorowania stanu sesji. Pomagają nam one również dostosowywać stronę do Państwa potrzeb. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.

Klikając w „Odrzuć pliki cookies”, na Państwa urządzeniu będą zapisywanie wyłącznie pliki cookies niezbędne do przeglądania witryny i korzystania z jej funkcji.
Klikając w „Zezwól na wybrane pliki cookies”, na Państwa urządzeniu będą zapisywanie wybrane wcześniej pliki cookies według Państwa preferencji.
Klikając w „Zezwól na wszystkie pliki cookies” zgadzacie się Państwo na przechowywanie plików cookies na Państwa urządzeniu.
W każdym czasie można dokonać zmiany ustawień plików cookies, wycofać swoją zgodę lub uzyskać więcej informacji tutaj: Polityka cookies